Meer over IP
Home
Bestellen
Downloads
Links
Contact
English
Modellus
IP in de klas
Interactive Physics
website voor de Benelux
Drie Redenen waarom Interactive Physics een zeer geschikte tool is voor
leerlingen en studenten om Natuurkunde te leren.

1. zelf doen = zelf leren
Onderzoek wijst uit dat in sommige situaties leerlingen veel meer leren van de
(eenvoudige) modellen en simulaties die ze zelf ontwerpen en maken dan van de
(misschien veel fraaiere) simulaties die ze kant en klaar voorgeschoteld krijgen.

2.zelf doen = actief en producerend leren
We willen graag dat leerlingen en studenten zelfstandiger gaan leren, actief en
producerend leren (tegenover passief en consumerend leren) en we hanteren daarbij
methodieken als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs. IP als onderzoekstool
voor leerlingen is daarbij buitengewoon geschikt.

3. zelf doen = voorbereiden op de toekomst
Het gebruik van IP als ‘gereedschap’ om natuurkundeproblemen mee te
onderzoeken/oplossen is een prima voorbereiding op werkwijzen bij vervolgopleidingen en
beroep (vooral voor havo/vwo NT leerlingen). Het professionele broertje van Interactive
Physics heet Working Model (van dezelfde makers en voor 99% overeenkomend met
Interactive Physics) en is een van de meest gebruikte simulatiemodelomgevingen door
ingenieurs. Kortom leerlingen en studenten die leren hoe ze met IP problemen kunnen
modelleren en simuleren, bedrijven ‘Natuurkunde’ op een manier zoals dat later in het
beroep ook van belang is.

Terug naar vorige pagina.
Interactive Physics:
gebruik door leerlingen en studenten