Meer over IP
Home
Bestellen
Downloads
Links
Contact
English
Modellus
IP in de klas
Interactive Physics
website voor de Benelux
De drie meest gehoorde redenen (van Natuurkundedocenten) waarom IP wel
geschikt is om aan leerlingen aan te bieden met kant en klare simulaties, maar
waarom IP niet geschikt zou zijn om zelfstandig gebruikt te worden door
leerlingen voor het maken van simulatiemodellen.

1. IP is te moeilijk voor mijn leerlingen
Het is zeker waar dat IP een uitgebreid en veelzijdig softwarepakket is.... Maar dat is
Word ook! Toch vinden we het normaal dat leerlingen leren tekstverwerken met Word. Ze
hoeven ze niet alle complexe functies en mogelijkheden van Word te kennen. Maar ook
zonder alles van Word te weten is het blijkbaar ook voor leerlingen een prima stuk
gereedschap. De inmiddels ruime ervaringen wijzen uit dat het met IP ook zo gaat.
Natuurlijk maken studenten op een technische universiteit complexere simulaties dan
leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar dat neemt niet weg dat IP voor elke
doelgroep op hun niveau een bruikbare tool kan zijn.
Natuurlijk werkt dit alleen als het voldoende gestimuleerd en ondersteund wordt door de
docent, maar dat geldt voor alle leeractiviteiten.

2.IP is te moeilijk voor mij (de docent)
Eigenlijk geldt hier toch een beetje hetzelfde als hierboven. Ook docenten werken met
software (b.v. Word, excel, en.z) zonder alle details te kennen.
Het heeft ook een beetje te maken met de docent die vindt dat hij/zij dé expert is in de
klas. En als het niet lukt om zelf IP-expert te worden (meestal niet door gebrek aan
kennis of vaardigheden, maar door tijdgebrek) laat men het maar liever in de kast liggen.
Heel jammer. Er zijn inmiddels genoeg ervaringen met leerlingen en studenten die
zelfstandig heel aardige dingen weten te doen met IP.
Interactive Physics:
gebruik door leerlingen en studenten
3. Natuurkunde uit de computer is nep.
Natuurkunde is iets universeels, iets dat er gewoon is en altijd is geweest. Niet iets dat uit de computer komt.
Ik was een poosje terug op bezoek bij de Natuurkundesectie van een school waar men overtuigd dit standpunt
innam. Voor alle duidelijkheid dit was geen school met een bijzondere of speciale achtergrond. Het was een
gewone openbare school voor VO in de Randstand.

Als men bedoelt dat de computer geen vervanger mag zijn van practicum en eigen onderzoek dan ben ik het
daar 100% mee eens. Als men bedoelt dat een computer niet de natuurwetten dicteert: uiteraard 100%
akkoord. Maar als men bedoelt dat de computer (met modellen en simulaties) geen buitengewoon nuttig en
bruikbaar hulpmiddel is bij Fysisch onderzoek en het Natuurkunde onderwijs ben ik het daar zeker NIET mee
eens. Bovendien is dat ook in strijd met de praktijk waarin het gebruik van computers bij (natuurkundig)
onderzoek ondenkbaar is.

Uiteraard moet je (beginnende) gebruikers goed het nut en gebruik van een programma als IP uit leggen. Dat
het een modelleer- en simulatieomgeving is en geen 'natuurkundeomgeving'. Dat iets nooit zo is omdat de
computer het 'zegt' (geldt ook voor rekenmachine en andere software), dat als je niet goed in de gaten houdt
wat je aan het doen bent, het dan heel goed mogelijk is om er de grootst mogelijke onzin uit te laten komen
(geldt ook voor rekenmachine en andere software). Dat als iets 'vreemde' resultaten oplevert dat er dan iets in
het simulatiemodel verkeerd is en niet dat de natuur opeens 'gek' geworden is (geldt ook voor rekenmachine en
andere software). Dat je resultaten altijd kritisch moet evalueren ook al lijkt het 'wel' te kloppen (geldt ook
voor rekenmachine en andere software).
Maar ook dat als men zich bewust is van het doel, mogelijkheden en beperkingen van het programma; dat het
dan een prima en goed bruikbaar stuk gereedschap is.
Sterker nog dat zo'n programma juist helpt bij het besef dat in feite alles van wat we van Natuurkunde weten
en leren valt of staat bij de modellen die we hanteren.
Verder bereidt het leerlingen ook beter voor op latere beroepssituaties waar ze wel degelijk met dit soort
programma's moeten gaan werken. (zie ook: drie redenen waarom IP wel een geschikte tool is voor leerlingen)