Meer over IP
Home
Bestellen
Downloads
Links
Contact
English
Modellus
IP in de klas
Interactive Physics
website voor de Benelux
Nader kennismaken met Interactive Physics

Voor een eerste kennismaking kunt u hier de volgende zaken
downloaden:
De mogelijkheden van Interactive Physics leren gebruiken

Niets gaat helemaal vanzelf en ook het gebruik van Interactive Physics vraagt enige
aandacht en doorzettingsvermogen. De ervaring wijst uit dat deze inspanning zich
dubbel en dwars terugverdient. Studenten en leerlingen die zich de basisprincipes van
het werken met Interactive Physics hebben eigen gemaakt, hebben er een krachtig
stuk gereedschap bijgekregen voor hun studie en onderzoek van vele natuurkundige
verschijnselen. Een stuk gereedschap dat als twee druppels water lijkt op "Working
Model", de standaard voor professionals. Men leert dus gelijkertijd werken met een
tool die ook door professionele natuurkundigen en technici gebruikt wordt en alleen
dat al is pure winst.

Bij de lerarenopleiding Natuurkunde van Hogeschool Rotterdam krijgen alle studenten in de eerste periode van
jaar 1 een cursus "Modelleren en Simuleren". Eén van de pakketten waarmee studenten (gemiddeld havo als
vooropleiding) dan kennismaken is Interactive Physics. Het grote voordeel van deze opzet is dat studenten
vervolgens gedurende de rest van hun opleiding veelvuldig gebruik kunnen (en moeten) maken van deze
software bij tal van andere cursussen; hetgeen duidelijk de kwaliteit en diversiteit van hun opleiding ten
goede komt.

Hier kunt u een worddocument downloaden dat een cursus Interactive Physics bevat in de vorm van een
aantal voorbeeldprojecten. De eerste projecten zijn eenvoudig en worden stap voor stap besproken. De
volgende projecten worden steeds iets complexer en ook de te nemen stappen worden gaandeweg minder
gedetaileerd voorgedaan. De cursus kan zelfstandig gedaan worden en is geschikt voor studenten in het hoger
onderwijs en voor leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo. Uiteraard is het ook heel geschikt voor docenten
die zelf willen leren werken met Interactive Physics. Gebruik en reproductie is vrij, mits u een duidelijke
bronvermelding hanteert. Klik hier om de IP-cursus te downloaden.
Voor gevorderden die de interne formuletaal van IP willen gebruiken zijn de volgende documenten ook handig
Using_Formulas.doc en Formula_Language.doc
Interactive Physics bestanden en lesmaterialen downloaden

Zie deze pagina voor voorbeeldbestanden en lesmateriaal

Als u ook IP-simulaties en/of lesmaterialen gemaakt hebt die u wilt delen met anderen, dan ben ik daar zeer in
geïnteresseerd. Stuur in dat geval een e-mail naar info@interactivephysics.nl